Kontakt

IRP INWESTYCJE – ROZWÓJ – PERSONEL Sp. z o.o.

Telefon: +48 606 936 511
​E-mail: biuro@irpbb.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: biuro@irpbb.com.pl

Adres:
ul. Siewna 12/29
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

Adres biura:
ul. Armii Krajowej 220, Pawilon III pok. 113 (Teren ZIAD)
43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000419583
NIP: 937-266-27-88
REGON: 242919997
Nr konta: 64 1500 1357 1213 5008 7366 0000
(Santander Bank)

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Bogusławskiego 24
kapitał zakładowy: 70.000,00 zł.

Skontaktuj się z nami: