Animacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górce i Milówce

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel

w partnerstwie z Czesławem Nowakiem realizuje projekt pn.:

„Animacja społeczna i zawodowa  w Węgierskiej Górce i Milówce”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja,

dla poddziałania: 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie

 

Celem projektu pn.:„Animacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górce i Milówce” jest aktywizacja społeczna i zawodowa 55 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Węgierska Górka i Milówka poprzez wdrażanie Programu Aktywności Lokalnej w tych Gminach.

 

Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników projektu.

 

Działanie zaplanowane w projekcie

 1. Usługi społeczne
  1. Wsparcie pracownika socjalnego
  2. Wsparcie coacha motywacyjnego
  3. Trening umiejętności społecznych
  4. Indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
 2. Usługi zawodowe
  1. Indywidualne doradztwo zawodowe
  2. Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
  3. Wsparcie specjalisty ds. zatrudnienia
  4. Kursy zawodowe
 3. Działania środowiskowe
  1. Wyjazdy edukacyjne (Muzeum Śląskie w Katowicach, Zamek Cieszyn, Teatr w Bielsku-Białej)
  2. Spotkania sąsiedzkie (noworoczne z tradycją, kulturalne z sąsiadami)
  3. Cykliczne spotkania edukacyjne

– w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

– w zakresie gospodarowania zasobami domowymi /budżetem domowym

– z radcą prawnym

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 29.11.2020r.

Wartość projektu: 381 350,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 324 147,50 PLN

 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie nieaktywnych zawodowo mieszkańców Węgierskiej Górki i Milówki.

 

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr. tel. 506 762 735, tel. 606 936 511, e-mail: irpbb@wp.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj:

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować a następnie: przesłać drogą elektroniczną na adres: irpbb@wp.pl

formularz rekrutacyjny - wersja PDF

 • Formularz rekrutacyjny – wersja PDF – pobierz

formularz rekrutacyjny - wersja MS WORD

Formularz rekrutacyjny – wersja MS WORD – pobierz

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.