Kamienica – miejsce dla dziecka i rodzica

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel

w partnerstwie z Jolantą Majdak realizuje projekt pn.:

„Kamienica – miejsce dla dziecka i rodzica”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

dla działania: 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

 

Celem projektu pn.:„Kamienica – miejsce dla dziecka i rodzica” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub ich opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie miasta Bielsko-Biała (15, w tym 14K/1M), w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 (13, w tym12K/1M) oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (2, w tym 2K/0M), poprzez utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.09.2020-31.08.2021r. roku łącznie 15 dzieci, które nie przekroczyły 3 roku życia.

 

   W ramach projektu zaplanowano:

  1. Dostosowanie pomieszczeń w celu uruchomienia 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku (odpowiedzialny Lider Projektu – Jolanta Majdak)
  2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 15 dzieci w żłobku (odpowiedzialny Lider Projektu – Jolanta Majdak)
  3. Realizację programu dydaktyczno-opiekuńczego dla 15 dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia (odpowiedzialny Lider Projektu – Jolanta Majdak)
  4. Zajęcia dodatkowe dla 15 dzieci w żłobku w zakresie dogoterapii, rytmiki, języka angielskiego (odpowiedzialny Partner projektu – IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.)

 

    Efektem projektu będzie:

  • utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-
  • powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienie przez 10 osób
  • podjęcie pracę lub jej aktywne poszukiwanie przez 2 osoby

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020r. – 30.09.2021r.

Wartość projektu: 359 070,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 305 209,50 PLN

 

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr. tel. 506 762 735, tel. 606 936 511, e-mail: irpbb@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.