Szkolenia i kursy

Kursy i warsztaty


Formularz zgłoszeniowy na warsztaty i kursy – pdf

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek. Uczestnik naszych kursów otrzyma zaświadczenie na druku MEN, a usługa szkoleniowa jest zwolniona z Vat, czyli poda cena jest ceną końcową.


4 – godzinne szkolenie pt. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników oświaty 
Szkolenie stacjonarne dla pracowników w zakładzie pracy


3 – dniowe szkolenie pt. Kurs kancelaryjno – archiwalny 1 stopnia
Kurs online – 24 godzinny


8 – godzinne szkolenie pt. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników placówek oświatowych
Szkolenie stacjonarne dla pracowników w formule  4+4


2 – dniowe szkolenie pt. Kurs mediatora
Szkolenie online – 12 godzinne


Program
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych


System Informacji Oświatowej


Prawo Pracy


Warsztat: upadłość przedsiębiorcy i konsumenta z perspektywy JST


Polski Ład w zakresie PIT i CIT

Wszelkie pytania dotyczące terminów, czasu trwania, programów oraz cen poszczególnych szkoleń proszę kierować
pod nr tel. 662 920 902 lub adres e-mail: szkolenia@irpbb.pl, biuro@irpbb.pl

Kolejne terminy zostaną podane w najbliższym czasie.

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl