O nas

IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Sp. z o.o.

 

Jesteśmy firmą specjalizującą się w organizacji szkoleń interpersonalnych, branżowych, zawodowych, językowych i innych. Pomagamy także w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności dotacji z funduszy Unii Europejskiej – dla przedsięwzięć służących rozwojowi firm, jednostek samorządu terytorialnego i osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Służymy wsparciem w zakresie zarządzania projektami unijnymi począwszy od jego organizacji do całkowitego rozliczenia.

 

Posiadamy wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2008), Rejestru Agencji Zatrudnienia (2009). Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego (2010). Pozostała działalność IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Sp. z o.o. to wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej; organizacja targów i wystaw; informatyka; działalność wydawnicza; gastronomia; badanie rynku i opinii publicznej; marketing i reklama oraz organizacja turystyki.

 

Aktualnie współpracujemy z ponad 50 ekspertami, wykładowcami, trenerami, konsultantami posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności oraz wiedzę popartą stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, certyfikatami czy referencjami. Dajemy gwarancję rzetelności i terminowości świadczonych usług.

 

Zespół IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Sp. z o.o. stale aktualizuje swoją wiedzę z zakresu możliwych do wykorzystania źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji i zarządzania projektami oraz organizacji szkoleń czy doradztwa zawodowego i gospodarczego.

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

  • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała – zobacz

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych – zobacz 

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA, AGENCJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, agencja poradnictwa zawodowego – zobacz

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl
ul. Siewna 12/29,
43-300 Bielsko Biała