Aplikowanie o środki Unii Europejskiej

Przygotowujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną. 

 

Cena za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej jest uzależniona od rodzaju Programu oraz stopnia przygotowania Wnioskodawcy w zakresie posiadanych danych i materiałów.

Zajmujemy się również kompleksowym zarządzaniem projektami – przejdź do oferty.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

VIII Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – do 27.03.2019r.

Przeczytaj więcej

DOTACJE I KONKURSY

Dotacje i konkursy ogłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje krajowe i zagraniczne.

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.