Aplikowanie o środki Unii Europejskiej

Przygotowujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną. 

 

Cena za przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej jest uzależniona od rodzaju Programu oraz stopnia przygotowania Wnioskodawcy w zakresie posiadanych danych i materiałów.

Zajmujemy się również kompleksowym zarządzaniem projektami – przejdź do oferty.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

IV Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – do 25.09.2018r.

http://www.euroregion-beskidy.pl/2018/07/31/iv-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-mikroprojektow/

 

VII Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – do 12.09.2018r.

http://www.euroregion-beskidy.pl/2018/07/09/vii-nabor-wnioskow-polsko-czeskich-do-12-wrzesnia-2018-roku/

DOTACJE I KONKURSY

Dotacje i konkursy ogłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje krajowe i zagraniczne.

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl
ul. Siewna 12/29,
43-300 Bielsko Biała