Zarządzanie projektem unijnym

Kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji oraz zarządzania projektem. 

Cena usługi związana z zarządzaniem projektem jest uzależniona od zakresu projektu, obszaru jego realizacji i wartości.

ZAKRES PRAC

  • organizacja projektu i doradztwo związane z przygotowywaniem dokumentacji dot. zarządzania projektem zgodnie z harmonogramem i budżetem przedsięwzięcia;
  • konsultacje związane z przygotowywaniem wniosków o płatność na podstawie zgromadzonej dokumentacji merytorycznej i finansowej;
  • monitorowanie projektu – doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych działań związanych z projektem;
  • przygotowanie informacji związanej z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z regułami UE;
  • przygotowanie i monitorowanie systemu archiwizacji dokumentacji projektu.

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.