Projekty

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel realizuje projekt pn.: „Integracja – Aktywizacja” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pt.: „Integracja – Aktywizacja” skierowany jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Miasta Bielsko-Biała. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników projektu.

W związku z powyższym w ramach projektu realizujemy:

  1. Szkolenia podnoszące kompetencje osobiste i umiejętności interpersonalne (tj. trening motywacyjny, trening umiejętności społecznych, akademia poszukiwania pracy)
  2. Wsparcie doradcy zawodowego w zaplanowaniu kariery zawodowej
  3. Wsparcie psychologa
  4. Kursy zawodowe/kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
  5. Płatne staże zawodowe

 

Cel projektu to  wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej wszystkich uczestników projektu  oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 5 osób spośród uczestników.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Obecnie w projekcie udział wzięło 12 osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe. Cześć z nich ukończyło również staże zawodowe i podjęło zatrudnienie.

 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej. Nadal rekrutujemy!!!

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr. tel. 506 762 735, tel. 606 936 511, e-mail: irpbb@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować a następnie: przesłać drogą elektroniczną na adres: irpbb@wp.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj:

formularz rekrutacyjny - wersja PDF

  • IRP-formularz rekrutacyjny – wersja PDF – pobierz

formularz rekrutacyjny - wersja MS WORD

IRP – formularz rekrutacyjny – wersja MS WORD – pobierz

Zapraszamy do kontaktu

+48 606 936 511
biuro@irpbb.com.pl